Ius est ars boni et aequi.

Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne.

Celsus

Kancelaria

Kancelaria Adwokacka utworzona została w 2015 roku przez adwokat Agnieszkę Gruba, która po odbyciu aplikacji adwokackiej w latach 2012 - 2014 wpisana została na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. W 2011 roku adwokat ukończyła aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Od 2010 roku zdobywała doświadczenie zawodowe pracując oraz praktykując w trójmiejskich kancelariach prawniczych, sądach i prokuraturach.

Kancelaria Adwokacka zapewnia pełną i profesjonalną obsługę prawną z zachowaniem tajemnicy adwokackiej i zasad etyki adwokata. Od 2012 roku adwokat Agnieszka Gruba związana jest z Kancelarią Radców Prawnych Misiewicz, Mosek i Partnerzy w Gdańsku. Dzięki współpracy z wyspecjalizowanymi radcami prawnymi i adwokatami z tej Kancelarii, Kancelaria Adwokacka gwarantuje wszechstronną i rzetelną pomoc prawną nie tylko dla osób fizycznych, ale także podmiotów gospodarczych oczekujących kompleksowej obsługi prawnej. Atutem Kancelarii Adwokackiej jest indywidualne podejście do sprawy każdego klienta, zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym.

Siedziba Kancelarii znajduje się w centrum Gdańska, przy ulicy Stągiewnej 12/2, w kamieniczce pod nazwą Pod Złotym Pelikanem.

Zakres działalności

Kancelaria Adwokacka udziela pomocy prawnej osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym oraz zajmuje się kompleksową obsługą prawną.

Zakresem działalności Kancelarii objęte są przede wszystkim:

 • sprawy cywilne, w tym zwłaszcza: sprawy gospodarcze, windykacja należności, dochodzenie odszkodowań (między innymi komunikacyjnych oraz za błędy w sztuce lekarskiej), ochrona konkurencji i konsumentów, sprawy rodzinne, spadkowe i pracownicze, prawa autorskie i prawa pokrewne,
 • sprawy karne, w tym także sprawy karnoskarbowe i wykroczenia,
 • sprawy rejestrowe i wieczystoksięgowe, w tym w szczególności: sporządzanie i analiza umów oraz wniosków, zakładanie i rejestracja spółek,
 • sprawy administracyjne,
 • sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • sprawy egzekucyjne.

Na pomoc prawną składają się takie czynności jak:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii i pism, tj. opinie prawne, pozwy, wnioski i inne pisma procesowe,
 • reprezentacja Klienta przed sądami, prokuraturami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organami lub osobami,
 • odzyskiwanie należności,
 • prowadzenie negocjacji biznesowych i ugodowych.

Rozliczenia

Kancelaria stosuje elastyczny, dopasowany do Klienta system rozliczenia wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną, z uwzględnieniem jego potrzeb i oczekiwań. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem, przed powierzeniem sprawy Kancelarii i zależy głównie od: przewidywanego nakładu pracy, stopnia skomplikowania sprawy, jej wartości i przedmiotu oraz terminu i miejsca wykonania.

Kancelaria proponuje trzy systemy wynagrodzenia:

 • stawka godzinowa – umówiona stawka za godzinę pracy,
 • ryczałt – stała kwota za umówiony zakres czynności, bądź etap postępowania,
 • ryczałt z limitem godzin – stała kwota za umówioną liczbę godzin w danym okresie, po przekroczeniu której zastosowanie znajdzie umówiona stawka godzinowa.

Wszystkie wskazane sposoby rozliczenia mogą być modyfikowane indywidualnie ustalonym z Klientem systemem wynagradzania, tzw. premią za sukces („success fee”), która polega na uzupełnieniu podstawowego/minimalnego wynagrodzenia Kancelarii o premię za umówiony wynik sprawy.

Kontakt

adw. Agnieszka Gruba
Kancelaria Adwokacka
ul. Stągiewna 12/2
80-750 Gdańsk

tel. 504 217 013

www.adwokat-agnieszkagruba.pl
kancelaria@adwokat-agnieszkagruba.pl

Formularz kontaktowy

Agnieszka Gruba
Kancelaria adwokacka

ul. Stągiewna 12/2
80-750 Gdańsk